מכרזים

מספר מכרז שם המכרז סטטוס תאריך ושעת סיום
קול קורא להפעלת תכנית מתנדבים מחו"ל בתחום הוראת האנגלית תשפ"ג-תשפ"ה- תכנית MITF סגור 05/10/2021 13:00
תשובות והבהרות – קול קורא להפעלת תכנית מתנדבים מחו"ל בתחום הוראת האנגלית תכנית MITF סגור 05/10/2021 13:00
דילוג לתוכן